Algemene voorwaarden

 

  

  

(laatste aanpassing 15 mei 2019)

 

Inhoudsopgave

 

Artikel  1 – Identiteit van de verkoper

Artikel  2 – Toepasselijkheid

Artikel  3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel  4 – Herroepingsrecht

Artikel  5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel  9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

 

 

Artikel 1       Identiteit van de verkoper

 

De webshop www.veteon.be is een initiatief van de onderneming:

Radeqon bvba

Opperstraat 49 bus 11

1770 Liedekerke

E-mail:  klantendienst@veteon.be 

Telefoonnummer:  0499 / 72.77.71

Ondernemingsnummer:  0697.718.525

Bankrekeningnummer: BE18 7360 4615 2765

 

 

Artikel 2       Toepasselijkheid & Voorwaarden

 

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel aan Consumenten.
 3. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 7. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

 

Artikel 3       Ons Aanbod en jouw bestelling

 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.  Indien er geen geldigheidsduur bij vermeld is, zijn de aanbiedingen geldig zolang ze op de webshop verschijnen.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.Echter een groot deel van de aangeboden producten op deze webshop werden specifiek ontwikkeld voor gebruik na diagnose door en onder begeleiding van een dierenarts.Daarom raden wij je aan om, voorafgaandelijk aan je aankoop, het advies in te winnen bij je dierenarts.
  • Hij of zij kent namelijk de gezondheidstoestand van je dier, en kan het beste beoordelen welke producten op dit moment geschikt zijn voor je huisdier.
  • Indien de gezondheidstoestand van je dier zou verslechteren, na aankoop van één van onze producten, of indien het niet het gewenste resultaat zou opleveren, raden wij je ten stelligste aan terug contact op te nemen met je dierenarts, zodat hij of zij je huisdier onderzoeken, en eventueel kan begeleiden voor de aankoop van een alternatief product voor je huisdier.
  • Ook bij herhaalaankopen raden wij aan op regelmatige basis (ca. 6 maandelijks) het advies van je dierenarts in te winnen, om je ervan te vergewissen dat dit product nog steeds het meest geschikte is voor de toestand van je huisdier op dat moment.

Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en de betalingsapps van KBC, ING en Belfius. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje.
  • Als je winkelmandje klaar is om te bestellen, kies je “bestelling afronden”.
  • Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in.
  • Verschillen je facturatiegegevens van je leveringsadres, vul dan ook je leveringsadres in
  • Vervolgens duid je aan wie je aangesloten dierenarts is. Is je dierenarts nog niet aangesloten bij Veteon, kan je kiezen voor “mijn dierenarts is nog niet aangesloten”. Je bestelling zal dan verder afgehandeld worden door de dierenarts van Veteon.
  • Je kiest je wijze van levering: afhaling of opsturen naar een jouw adres
  • Je kiest een betaalmethode
  • In de laatste stap krijg je een overzichtspagina om je bestelling te controleren:
   1. Controleer hier je gegevens
   2. Vul eventueel de kortingscode in, die je van je aangesloten dierenarts ontvangen hebt
  • Tenslotte aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je dat je een bestelling gaat plaatsen met betalingsverplichting.
  • Je bevestigt je betaling door het indrukken van de bestelknop “Kopen”
  • Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
  • Je komt nu op de betaalpagina om je betaling af te ronden, via de door jouw gekozen betaalmethode

 

 

Artikel 4       Herroepingsrecht

 

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Graag ontvangen wij wel een reden van retour, maar dit is niet verplicht. De kosten van de retourzending dien je wel zelf te dragen.  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug door een storting op het door u opgegeven rekeningnummer.
 2. Indien je goederen wenst terug te sturen, dienen die altijd teruggestuurd te worden naar Veteon op het adres vermeld op het herroepingsformulier. Goederen kunnen niet teruggestuurd worden naar je dierenarts, of via je dierenarts.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en de transportkosten hiervoor zullen jou worden aangerekend. Je mag de goederen uiteraard ook altijd zelf komen terugbrengen naar Veteon, op het adres vermeld op het herroepingsformulier. Goederen kunnen niet afgegeven worden aan je dierenarts.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. De maatstaf die we hierbij hanteren, is dat je de producten inspecteert of hanteert, zoals je dat in een winkel zou doen. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier, of zelf komen terugbrengen bij Veteon.
 7. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar klantendienst@veteon.be. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 14 dagen na de levering van je bestelling. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 8. Uitzonderingen op het herroepingsrecht. Volgende goederen hebben echter geen recht op herroeping:
  • De goederen die geopend zijn, of waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid.
  • Alle geopende verpakkingen diervoeding (geopende zakken, geopende blikken, enz.) Een uitzondering hierop vormen de producten van Hill’s Prescrition Diet. De fabrikant Hill’s biedt een 100% garantiebeleid op deze producten, zelfs indien ze geopend zijn. (de exacte voorwaarden van het Hill’s 100% garantiebeleid vind je hier terug)
  • Goederen gefabriceerd volgens jou persoonlijke specificaties
  • Goederen die duidelijke zichtbare sporen van slijtage, vervuiling, geuren, of haren dragen, of producten die reeds gewassen zijn.
  • Goederen die snel kunnen bederven (binnen de herroepingstermijn, of snel erna) of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden.
  • Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
  • Parafarmaceutische producten: Veel van deze producten kunnen bederven in aanwezigheid van warmte, directe blootstelling aan de zon, of andere verkeerde behandelingen. Omdat wij moeilijk kunnen controleren of deze producten na levering verkeerd behandeld zijn, kunnen zij dus meestal niet meer op de markt gebracht worden. Indien je je parafarmaceutisch product wenst terug te sturen, zullen wij samen met jou bekijken wat de omstandigheden en de mogelijkheden zijn voor jou. Indien herrroeping mogelijk is voor jouw product kan hiervoor een waardevermindering aangerekend worden.
 9. Als blijkt dat de goederen niet conform de bovenvermelde voorwaarden van het herrroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt je initiële bestelbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval uiteraard je eigendom. Wij kunnen het product dan opnieuw naar jou terugsturen, als je dat wenst, indien je de bijhorende verzendkosten van de terugzending betaalt.

 

 

 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier enkel invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Veteon

Opperstraat 49 bus 11

1770 Liedekerke

e-mail : klantendienst@veteon.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 - artikelnummer (dit vind je op je factuur of verzendnota)

 - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 - Naam/Namen consument(en)

 - Adres consument(en)

 - Handtekening van consument(en) (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 - Datum

 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

 

 

Artikel 5       De prijs

 

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 3. De getoonde prijzen op de webshop zijn maximumprijzen. Aangesloten dierenartsen kunnen hun eigen klanten nog een kleine extra korting toekennen. Vraag daarom aan je aangesloten dierenarts jouw kortingscode, om zo je nettoprijs te kennen.  Is je dierenarts (nog) niet aangesloten bij Veteon, of werkt je dierenarts niet met een extra korting, dan gelden de getoonde prijzen op de webshop als jouw nettoprijzen.

 

 

Artikel 6       Betaling

 

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
 3. Wij verzoeken je om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden. In geval van wanbetalingen hebben wij behoudens wettelijke beperkingen, het recht kosten in rekening te brengen, die we weliswaar vooraf aan jou hebben kenbaar gemaakt.

 

 

Artikel 7       Conformiteit en Garantie

 

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 3. Voor bederfbare producten bedraagt de garantie vanzelfsprekend niet twee jaar, maar is deze beperkt tot de houdbaarheidsdatum van deze producten.
 4. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen zijn Veteon en je aangesloten dierenarts niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.
 5. Onze aansprakelijkheid blijft altijd beperkt tot de waarde van de bestelde artikelen.
 6. De fabrikant Hill’s biedt op zijn gamma “Hill’s Prescrition Diet” een 100% garantiebeleid, zelfs indien ze geopend zijn. (de exacte voorwaarden van het Hill’s 100% garantiebeleid vind je hier terug)

 

 

Artikel 8       Levering en uitvoering

 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres, tenzij je kiest voor afhaling
 2. Alle artikelen, behalve die uit de categorie benodigdheden, zijn normaalgezien in stock en worden aangeboden op jouw leveringsadres binnen de 1 tot 3 werkdagen na je bestelling.
  Artikelen uit de categorie benodigdheden zijn niet allemaal op stock. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres binnen de 3 tot 7 werkdagen. Wij informeren je over exacte leveringstermijn in een apart mailtje na de bestelbevestiging.
  Je kan ook steeds contact opnemen met onze klantendienst, bij twijfel over de leverdatum van een product.
  Wij verzenden een bestelling normaal niet in delen als producten een verschillende levertijd hebben. Als alle producten binnen zijn, wordt je bestelling verzonden. Moest het uitzonderlijk toch gebeuren dat één of meerdere producten een uitzondelijk lange levertijd hebben, dan informeren we u hoe we de bestelling gaan versturen.
 1. Indien je kiest voor levering op een adres, zal deze levering gebeuren ofwel door onze eigen diensten, ofwel door een externe koerierdienst. Je kan de leveringswijze (onze dienst of externe dienst) niet kiezen. Dit bepalen wij zelf naargelang de regio en het werkvolume. Voor jou is er echter geen verschil tussen beide diensten. De levertijd en leveringskosten blijven voor jou hetzelfde voor beide diensten. Bij de levering door een koerierdienst, zal je na bestelling ook een “track and trace” code (TTC) ontvangen, om je verzending te volgen.
  Bij een levering op je adres bedragen de verzendkosten:
  • 4,95 euro incl. BTW, als de waarde van de bestelling kleiner is dan 75 euro.
  • De levering is gratis, als de waarde van de bestelling 75 euro of meer is.

   Dit zijn de tarieven voor een levering in België. Wij leveren niet buiten België.

 2. Indien je kiest voor afhaling, dan kan je je bestelling afhalen bij Veteon op het adres Opperstraat 49 bus 11, te 1770 Liedekerke. De openingsuren zijn te vinden op onze website.
  Een afhaling van je bestelling is steeds gratis.
 1. Als wij voorafgaand aan de verzending vaststellen dat we niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn, en we brengen je op de hoogte van de nieuwe leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. Bovenstaande geldt echter niet bij een onvoorziene vertragingen van een door ons aangestelde koerierdienst, zoals bijv Bpost.
 2. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 3. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na levering melden per e-mail naar klantendienst@veteon.be en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 4. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft altijd beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons, tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 9       Duur

 

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van jou de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

 

 

Artikel 10     Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, ...

 

 

Artikel 11     Intellectuele eigendom

 

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 

Artikel 12     Klachtenregeling en geschillen

 

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via klantendienst@veteon.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. ​Info@SafeShops.be​.
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »